SSYS hakee kahta työntekijää

tammikuu 17, 2019 | Uutiset
ssys_logo_teksti_alla_rgb

 

Suomi-Syyria Ystävyysseura ry etsii kaksi määräaikaista työntekijää

Suomi-Syyria Ystävyysseura ry etsii kaksi (2) määräaikaista työntekijää hankkeeseen:

- 2 kokopäivästä työntekijää STEA:n Siltoja vanhemmille –projektiin ajalle 1.3.2019-28.2.2020;

 

  • Siltoja vanhemmille –projekti (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus)

Hanke on tarkoitettu arabiankieilisille, oppivelvollisuuskoulun 1-9-luokilla olevien lasten vanhemmille. Heidän näkemyksensä lasten kasvattamisesta ja opettamisesta voi poiketa suurestikin suomalaisesta koulujärjestelmästä. Hanke toimii tämän kuilun täyttämiseksi välittäjänä, auttaen kummankin osapuolen välisessä yhteydenpidossa ja edistäen arabitaustaisten vanhempien ymmärrystä suomalaisesta oppivelvollisuuskoulutuksesta.

Projektityöntekijöiden tehtävät:

  • Hankkeen suunnitteluun ja kokouksiin osallistuminen, käytännön toteutuksesta vastaaminen
  • Ohjausryhmän kokoukset: esityslistan luominen, kokousvalmistelut, toimintaraportointi ohjausryhmälle, kokousten sihteerinä toimiminen
  • Yhteydenpito maahanmuuttajajärjestöihin yhdessä, jalkautuminen järjestöjen tilaisuuksiin
  • Hankkeen koulutustilaisuuksien ja seminaarien järjestäminen
  • Hankkeen materiaalien tuottaminen
  • Hankkeen viestintään liittyvät tehtävät: tiedotteiden luominen ja mediasuhteiden ylläpito
  • Hankkeeseen liittyvien tilastotietojen kerääminen ja tilastointi
  • Muissa toimisto- ja projektitehtävissä avustaminen

Vaatimukset:

Projektityöntekijältä edellytetään tehtävään sopivaa koulutusta ja/tai työkokemusta, erityisesti STEA-projektien kanssa, maahanmuuttokentällä ja/tai kansalaisjärjestöjen parissa, kykyä itsenäiseen työhön, vahva aloitekyky, tietämystä Suomen poliittisesta järjestelmästä ja yhteiskunnan ja varsinkin opetuksen toiminnasta, sujuvaa suomen kielen taitoa, interkulttuurisia taitoja, hyviä tietoteknisiä taitoja (perustietoa tai -kokemusta verkkosivun hallinnasta) sekä kokemusta monikulttuurisesta työyhteisöstä. Aiempi työkokemus maahanmuuttajien parissa työskentelystä, hyvät kontaktit monikulttuuriseen järjestökenttään, esitteiden tekemisen taito sekä laaja ja monipuolinen kielitaito katsotaan eduksi. Projektityöntekijällä joustavuutta työaikojen suhteen (ilta- tai viikonlopputapahtumia noin 1-4 kertaa kuukaudessa).

Työ alkaa 1.3.2019

 

SUOMI-SYYRIA YSTÄVYYSSEURA RY

Perustettu v. 2010, seura tarjoaa maahanmuuttajille kotoutumista tukevaa neuvontaa ja toimii tiiviissä yhteistyössä Suomen erilaisten viranomaistahojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

HAKEMINEN

Pyydämme lähettämään ansioluettelon ja vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostitse osoitteeseen info@ssys.fi 10.2.2019 klo 23.59 mennessä. Mainitse sähköpostin otsikkokentällä hankkeen nimi.

Haastattelut pidetään viikolla 8

Jätä soittopyyntö
 
  • Soita meille numeroon (09) 825 6160 tai kirjoita numerosi alle niin otamme yhteyttä sinuun.
 

×