Vapaaehtoistoiminta

marraskuu 27, 2019 |
P_20180417_111935_vHDR_On

Suomi-Syyria Ystävyysseura on järjestänyt matalan kynnyksen vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia arabiankielisille osana Siltoja syyrialaisille -toimintaa vuodesta 2017 lähtien. Toiminta on räätälöity kohderyhmän tarpeiden mukaan matalan kynnyksen toiminnaksi, jossa ei vaadita kielitaitoa, siihen on helppo tulla mukaan eikä se vaadi sitoutumista. Perehdys järjesteään suomeksi ja arabiaksi. Tutkimusten mukaan maahanmuuttajat haluavat tehdä vapaaehtoistyötä hyödyntääkseen aiempaa elämänkokemustaan ja ammattitaitoaan. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/23357/1/Itkonen_Outi.pdf Vapaaehtoistyön tekemiseen motivoi myös ihmisten parissa työskentely ja uusien tuttavuuksien luominen. Se antaa lisäksi hyvää mieltä sekä hyväksytyksi tulemisen kokemuksia, laajentaa sosiaalisia verkostoja ja kehittää suomen taitoa.

Kohderyhmän osallisuutta tuetaan tarjoamalla erilaisia vapaaehtoistyön ja vertaistuen mahdollisuuksia. Kohderyhmän toivotaan osallistuvan järjestön omaan vapaaehtoistoimintaan. Tämän lisäksi heitä ohjataan aktiivisesti myös muiden tahojen tarjoaman vapaaehtoistoiminnan piiriin.

Tuettu vapaaehtoistoiminta

”Jokaisella pitäisi olla elämäntilanteesta, terveydentilasta tai esimerkiksi kielitaidosta riippumatta mahdollisuus tehdä itselleen merkityksellistä vapaaehtoistyötä, vaikuttaa haluamiinsa asioihin ja osallistua oman yhteisönsä kehittämiseen.”

(Anne Laimio, Kansalaisareena 2017)

Suomi-Syyria Ystävyysseuran vapaaehtoistoiminta ottaa huomioon kohderyhmän erityistarpeet ja madaltaa kynnystä vapaaehtoistoiminnan aloittamiseen. Vapaaehtoistoiminnan mahdolllistamista eritysryhmälle heidän tarpeensa huomioimalla kutustaan tuetuksi vapaaehtoistoiminnaksi. Ilman järjestön omankielistä perehdytystä jossa on huomioitu myös vapaaehtoisten kulttuurinen tausta ja sen synnyttämä tarve tiettyjen tietojen jakamiseen, vapaaehtoisella olisi isompi kynnys aloittaa vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoistoiminnan aloittamiseen auttaa tuntemus suomalaisesta yhteiskunnasta, sekä vapaaehtoistoiminnan merkityksellisyyden ymmärtäminen sekä itselle että yhteikunnalle. Kaikille vapaaehtoistyö ei ole tuttu konsepti ja ajatus voi tuntua hämmentävältä. Vapaaehtoistoiminta on todistetusti tehokas kototutumisen keino ja arabiankielisiä tuetaan löytämään juuri heitä kiinnostavaa toimintaa.

Suomi-Syyria Ystävyysseuran vapaaehtoiset aloittavat usein ensin palvelukeskuksissa järestetyssä tuetussa toiminnassa. Tämän ohella vapaaehtoisia ohjataan aktiivisesti myös muiden järjestöjen tarjoaman vapaaehtoistoiminnan piiriin ja tarjotaan tukea siellä aloittamisessa (tulkkaus, ohjeet, vapaaehtoispari).

 

Vapaaehtoistoiminta palvelukeskuksissa

 

Riistavuoren palvelukeskus tarjoaa monipuolista toimintaa vanhuksille sekä työttömille. Suomi-Syyria Ystävyysseura on järjestänyt yhdessä Riistavuoren palvelukeskuksen vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin kanssa erilaista toimintaa vanhuksille arabiankielisten vapaaehtoisten kanssa. Osallistujat ovat kokoontuneet viikottain Riistavuoren palvelukeskuksessa ja auttaneet keskuksen asukkaita yhteiselle kävelyretkelle. Viikottain lähes kymmenen vanhusta on päässyt virkistävälle kävelylle vapaaehtoisten auttamana joko pyörätuolia työntäen, käsikynkässä vanhuksen kävelyä tukien tai muuten vaan seurana. Kävelyiden aikana vapaaehtoiset ovat harjoitelleet suomen kielen taitojaan vanhusten kanssa ja yhteisen hetken aikana on jaettu tarinoita, ehditty tutustua toiseen tai ihailtu yhdessä ympäröivää luontoa.

Vapaaehtoisille järjestetään arabiankielinen koulutus SSYS:n tiloissa. Hankekoordinaattori kääntää palvelukeskuksen perehdytyksen arabiaksi ja toimii tulkkina tarpeen tullen myös muissa tilanteissa. SSYS:n Koordinaattori vastaa vapaaehtoisilta heränneisiin kysymyksiin vapaehtoistoiminnan koordniaattorin sekä muiden vapaaehtoisten kanssa. Vastaavaa toimintaa on myös Leppävaaran Elää ja asu -palvelukeskuksessa. Palvelukeskuksissa on myös järjestetty juhlia ja muita tapahtumia.

Jätä soittopyyntö
 
  • Soita meille numeroon (09) 825 6160 tai kirjoita numerosi alle niin otamme yhteyttä sinuun.
 

×