Meistä

Historia lyhyesti

Suomi-Syyria Ystävyysseuran toiminnan tavoitteena on arabiankielisen väestön Suomeen kotoutumisen edistäminen ja helpottaminen. Tavoitteena on lisäksi lähentää Suomen ja Syyrian kansoja ja edistää niiden keskinäistä vuorovaikutusta. Syyrian kriisin aikana yhdeksi toimintamuodoksi on tullut myös osallistuminen maan olojen tuntijana Syyrian tilannetta koskevaan keskusteluun suomalaisessa mediassa sekä kriisistä kärsineiden auttaminen sekä Suomessa että Syyriassa.

Yhdistys järjestää erilaisia syyrialaiseen kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä tapahtumia, kuten näyttelyitä, konsertteja, verkostoitumistapahtumia, juhlia ja retkiä. Yhdistys osallistuu myös itse tapahtumiin aktiivisena kannanottajana ja syyrialaisen kulttuurin ja Syyrian nykytilanteen asiantuntijana. Syyrian kriisin aikana toimintamuodoiksi ovat vakiintuneet erilaisten hyväntekeväisyystapahtumien järjestäminen ja koordinointi.

Suomi-Syyria Ystävyysseuran 10-vuotisjuhlan kunniaksi on julkaistu toimintakertomus, jota pääsee lukemaan täältä.

Suomi-Syyria

Toiminta-ajatus

Syyrialaisen kulttuurin tuntemuksen sekä jakamisen rinnalle yhdeksi Suomi-Syyria Ystävyysseuran tärkeimmistä rooleista on tullut uusien syyrialaisten maahantulijoiden tutustuttaminen suomalaiseen kulttuuriin ja elämään. Vähitellen toiminta on laajentunut niin, että Suomi-Syyria Ystävyysseura auttaa myös muista maista tulleita arabiankielisiä. Toiminnan keskeinen päämäärä on madaltaa kulttuurien välisiä raja-aitoja ja tarjota arabiankielisille ja arabialaisesta kulttuurista kiinnostuneille mahdollisuus tutustua ja osallistua toistensa kulttuuritapahtumiin.

Syyrian kriisin aikana toiminnassa on korostunut myös sosiaalinen ja yhteiskunnallinen vastuu; yhdistys on siten keskittänyt voimavarojaan enenevässä määrin vaikeassa asemassa olevien tukemiseen, lähestynyt arabimaista Suomeen tulleita pakolaisia ja ollut omalta osaltaan heidän tavoitettavissaan. Suomi-Syyria Ystävyysseuran visiona on toisen sukupolven maahanmuuttajien Suomeen kotoutumisen helpottaminen ja identiteettikriisien ennaltaehkäisy. Näin toimien luodaan mahdollisuus saavuttaa kaksikulttuurinen kansalaisuus, mahdollistaen suomalaistuneelle maahanmuuttajalle  alkuperäisen kulttuuri-identiteettinsä ja kielensä säilyttäminen.

Meistä

Nykyinen toiminta

Suomi-Syyria Ystävyysseuran toiminnan tarve on muuttanut muotoaan vuosien aikana. Toiminta on kehittynyt reagoimaan kohderyhmän muuttuvaan tilanteeseen ja se on ollut muutoksessa mukana ja kehittynyt tehokkaaksi malliksi. Syyrilaisten kotoutumista tukeva Siltoja syyrialaisille -hanke alkoi maaliskuussa 2016, jolloin elettiin vielä pakolaiskriisin jälkeistä aikaa ja uusia tulijoita oli tuolloin runsaasti. Hanke jatkuu edelleen, mutta toiminnan nimi on nykyään Siltoja arabiankielisille.

Siltoja vanhemmille -hanke alkoi vuonna 2018 koulujen ja kouluikäisten lasten maahanmuuttajavanhempien väliseksi tueksi. Hankkeen tärkeys näkyy mm. lukuisissa yhteydenotoissa. Suomi-Syyria Ystävyysseura varautuu siihen, että jatkossakin erilaiset neuvonta-, palvelu- ja tukitoiminnot ovat toiminnan keskiössä. Yhdistys reagoi tarpeisiin, järjestää infotilaisuuksia ja seminaareja.

Työ arabiankielisten pakolaistaustaisten ihmisten syrjäytymisen ehkäisemisessä ja hyvinvoinnin lisäämisessä jatkuu ja kehittyy. Vuoden 2020 painopisteteemoja ovat maahanmuuttajien työllistymisen ja vapaaehtoisten koordinointi sekä palveluiden ja neuvonnan jatkuva kehittäminen niiden arabiankielisten tueksi, jotka pyytävät ja tarvitsevat seuran apua tilanteensa selvittämiseksi ja helpottamiseksi.

Suomi-Syyria Ystävyysseura ry on Fingo ry:n, EJY ry:n, Monika-Naiset liitto ry:n ja Moniheli ry:n jäsen.

Suomi-Syyria
All news & updates

Kansainvälinen toiminta

Suomi-Syyria Ystävyysseura tekee kansainvälistä työtä mahdollisuuksien mukaan. Vuonna 2012 ja 2013 seura järjesti apua Syyriaan humanitaarisen avun yhteistyökumppaneiden kanssa. Seura osallistui mm. konttilähetyksiin, jotka päätyivät Syyriaan onnistuneesti. Ulkoministeriön rahoittama läksykerho toimi Syyriassa vuosina 2014-2015. Yhdistys toimi läksykerhon rahoituksen hakijana ja hankkeen koordinaattorina. Tällä hetkellä seura suunnittelee hanketta, jonka päätavoitteena Syyrian rauhan edistäminen syyrialaisen ja arabiankielisen diasporan äänen vahvistamisen kautta Suomessa ja Euroopassa.

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaamme, voit liittyä jäseneksemme lukemalla seuran säännöt ja täyttämällä hakemuslomakkeen.