Hyvinvointileirit

Suomi-Syyria Ystävyysseura on järjestänyt leiritoimintaa perheille ja muille kohderyhmille koko historiansa ajan. Muutaman päivän kestävät leirit järjestetään yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa, ja niiden ohjaajina toimii seuran ja yhteistyökumppanien työntekijöiden lisäksi sekä arabiankielisiä että suomea puhuvia vapaaehtoisia. Leirejä järjestetään pari kertaa vuodessa, ja toinen niistä pyritään järjestämään perheille ja toinen aikuisille, tarkemmasta kohderyhmästä päätetään tarpeen mukaan. Leiritoiminnassa kartoitetaan osallistujien voimavaroja yhdessä ja vahvistetaan niitä. Lisäksi tavoitteena on, että leiriläiset ymmärtävät säännöllisen elämänrytmin merkityksen ihmisen hyvinvoinnille.