Läksyhelppi

Läksyhelppi on arabiaa puhuvien vapaaehtoisten avulla järjestetty palvelu, jossa peruskouluikäisiä lapsia autetaan kotitehtävissä. Toiminta parantaa koulumenestystä ja kielitaitoa, sekä lisää lasten hyvinvointia ja itseluottamusta. Läksyhelppi aloitettiin keväällä 2020 vastauksena korotilanteen synnyttämään tarpeeseen tukea kouluikäisiä lapsia ja heidän vanhempiaan etäopetuksessa.

Lisätietoa

Naisten toiminnan ja asiointipalvelun vastuuhenkilö

Nakkam Norii

Naisten toiminnan ja asiointipalvelun vastuuhenkilö