Vapaaehtoistyö

Suomi-Syyria Ystävyysseura on järjestänyt matalan kynnyksen vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia arabiankielisille osana Siltoja Syyrialaisille -toimintaa (nykyään Siltoja arabiankielisille) vuodesta 2017 lähtien. Toiminta on räätälöity kohderyhmän tarpeiden mukaan matalan kynnyksen toiminnaksi, jossa ei vaadita kielitaitoa. Siihen on helppo tulla mukaan, eikä se vaadi sitoutumista. Perehdytys järjestetään suomeksi ja arabiaksi. Vapaaehtoistyön tekemiseen motivoi ihmisten parissa työskentely ja uusien tuttavuuksien luominen. Se antaa lisäksi hyvää mieltä sekä hyväksytyksi tulemisen kokemuksia, laajentaa sosiaalisia verkostoja ja kehittää suomen kielen taitoa. Kohderyhmän osallisuutta tuetaan tarjoamalla erilaisia vapaaehtoistyön ja vertaistuen mahdollisuuksia. Tämän lisäksi heitä ohjataan aktiivisesti myös muiden tahojen tarjoaman vapaaehtoistoiminnan piiriin.

Lisätietoa

Siltoja arabiankielisille-toiminnan asiantuntija

Emmiina Vesalainen

Siltoja arabiankielisille-toiminnan asiantuntija